Algemene voorwaarden

 

1. Aanmelden

Aanmelden voor golfles of golfcursus kan per e-mail naar info@ready4golf.nl of  telefonisch bij Derk (06-24207752).

Ook is er de mogelijkheid om middels de agenda de les of cursus te boeken in de IGOLFINSTRUCTOR .
      

2. Betalingen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor betaling. Contant: het gehele cursusbedrag tijdens de eerste les van een cursus, of het lesgeld per les bij privélessen.

Bij het zelf boeken van de les/cursus kunt ook via ideal de betaling doen ( IGOLFINSTRUCTOR ). 

 

3a. Afmelden privéles
Bij afmelding meer dan 24 uur voor de afspraak worden geen kosten in rekening gebracht. Bij afmelding minder dan 24 uur voor de afspraak worden alle kosten in rekening gebracht.
 
3b. Afmelden groepsles
Voor afmelding van een groepsles geldt dat deze persoon de les mist. De les kan desgewenst worden ingehaald. De les wordt dan individueel gegeven voor de duur van 30 minuten. Hiervoor zal dan wel een tarief van € 25,- worden gerekend.
 
4. Tarieven

Voorafgaand aan de lessen wordt het tarief besproken aan de hand van het cursusoverzicht en tarievenlijst 2017.

 

5. Cursussen/groepslessen
De data voor de cursussen worden door THEGOLFACADEMY vastgesteld. Het is uiteraard mogelijk hierin een voorkeur aan te geven, hiermee zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden. Voor de groepscursussen is de minimale groepsgrootte 2 personen. Bij minder deelnemers zal de cursus worden verplaatst naar een latere startdatum.
 
6. Openingsdagen

THEGOLFACADEMY is geopend van april t/m oktober op dinsdag tot en met zondag en van november tot met maart op woensdag tot en met zondag. Op deze dagen in het mogelijk de lessen in te plannen. In principe kunnen lessen worden ingepland van 10.00 uur tot 21.00 uur, dit altijd in onderling overleg.

Kijk voor meer informatie betreffende de aanwezgheid en lestijden op IGOLFINSTRUCTOR

7. Golfuitrusting
Voor het volgen van de les is het belangrijk comfortabele kleding en platte/sportieve schoenen te dragen. Pas vanaf het moment dat u het GVB programma volgt, is het noodzakelijk om de gehele golfuitrusting te hebben (t.w. eigen golfclubs, golfballen, golftees, golfschoenen, golfkleding).
 
8. Gebruik van golfmaterialen en golfballen
Voor alle cursussen (muv GVB-programma) geldt dat het gebruik van de golfmaterialen en golfballen ( excl. drivingrange ballen) is inbegrepen in de cursusprijs. De golfclubs en golfballen zijn eigendom van THEGOLFACADEMY en Akkermans Leisure & Golf. Deze materialen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik tijdens de lessen dan wel tijdens het oefenen op de Driving Range. Het is verboden de ballen mee te nemen of hiermee te spelen op de golfbaan.
 
9. Geven van golflessen

Alle golflessen bij Akkermans Leisure & Golf worden verzorgd door THEGOLFACADEMY. Zonder uitdrukkelijke toestemming van THEGOLFACADEMY is het voor anderen verboden om op deze faciliteit golflessen te geven.

 

10. Veiligheid en aansprakelijkheid
Het betreden van de oefenfaciliteit, Driving Range en golfbaan is op eigen risico. Tijdens de golflessen wordt u dringend verzocht naar de instructies van THEGOLFACADEMY te luisteren. Zeker deze ten aanzien van uw eigen veiligheid en die van anderen om u heen. U dient zich er van bewust te zijn dat het uitoefenen van de sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en daaruit voortvloeiende kosten, die kunnen ontstaan, zijn voor uw eigen risico. U vrijwaart THEGOLFACADEMY voor alle aanspraken van uzelf en van derden ten deze.
 
11. Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de eigenaar van THEGOLFACADEMY beoordeeld en beslist.